Bốc xếp 4500 tấn hàng tại KCN Bàu Bàng – Huyện Bàu Bàng

Công Ty TNHH CAPCO WAI SHING Việt Nam

Địa chỉ: FA – 8, Lô A – 6A – CN, KCN Bàu Bàng – Huyện Bàu Bàng

Thuê dịch vụ bốc xếp hàng hóa nặng, thuê xe cẩu, xe tải chở hàng. Tổng khối lượng nặng 4500 tấn.