Bốc xếp 9000 tấn hàng tại KCN TP Thuận An

Công Ty TNHH Nhựa VNZ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 2, X. Bình Hòa, TP Thuận An

Thuê lao động bốc xếp di chuyển các cuộn hàng nặng, thuê xe tải, xe nâng vận chuyển xa. Tổng khối lượng hơn 9 000 tấn.