Bốc xếp 3200 tấn hàng tại KCN Bình Chiểu – TP Thủ Đức

Công Ty LD Nhôm Việt Nhật (Vijalco)

Địa chỉ: KCN Bình Chiểu P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức

Thuê lao động bốc xếp di chuyển miếng nhôm nặng, thuê xe tải, xe nâng vận chuyển xa. Tổng khối lượng hơn 3200 tấn.